top of page

Šta je RECIKLAŽA?

Recikliranje je proces izdvajanja materijala iz otpada i ponovno vraćanje u upotrebu.Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od iskorišćenih stvari ili materijala. Veoma je važno razvrstati otpad (prema materijalu i boji) - jer se različite vrste tekstila recikliraju zasebno.


Kada govorimo o modi, važno je naglasiti da je tekstilni otpad 100% reciklabilan. Međutim, da bi reciklaža mogla da se primenjuje na nivou cele industrije, neophodno je da postoje reciklažni centri kao i razvijeni sistem razvrstavanja i sakupljanja otpada.


Imajući u vidu da u Srbiji ne postoji državni reciklažni centar, ovi poduhvati svode na individualne i privatne inicijative, a najpoznatiji primer tekstilnog reciklažnog centra je ReTex Užice ili na prostoru Beograda tu je Biro354c koji nudi uslugu redizajniranja i prepravke odeće – pojedincima i dizajnerima.


Ipak, dobra vest je da i pored izazova i nedostataka na sistemskom nivou, svi mi možemo primeniti reciklažu u svakodnevnom životu.


Kada je reč o odeći, evo nekoliko ideja na koje načine je možete reciklirati:

  • odeću koju više ne nosite, prosledite onima kojima je potrebna – rodbini, prijateljima, crvenom krstu, svratištu, Retexu ukoliko ste u Užicu ili okolini (ili nekom drugom reciklažnom centru u vašoj blizini)

  • kupujte second hand i vintage odeću – ovo je vid reciklaže jer se produžava trajanje i korišćenje već proizvedene garderobe

  • prepravljajte odeću koja vam više ne odgovara – savladajte osnove šivenja uz pomoć tutorijala ili pronađite krojački salon

  • razmenjujte odeću sa prijateljima i rodbinom

  • odeću koja je oštećena pretvorite u cegere, jastučnice, krpe za brisanje...

Važno je reći da država treba da stvori zakonski okvir i obezbedi logistiku kako bi ljudi lakše reciklirali i bili podstaknuti da to rade

Ali i svaki individualni doprinos je veoma važan jer bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom.

Comments


bottom of page