top of page

Prvo online predavanje o održivoj modi

U okviru projekta "Zelena učionica" i u saradnji sa Hajnrih Bel Fondacijom u Beogradu i Fakultetom za medije i komunikacije snimili smo prvo online predavanje na temu "Brza vs Odeživa moda"


Hahnrih Bel je nemačka politička fondacija bliska nemačkoj Partiji Zelenih. Zalaganje za demokratiju i poštovanje ljudskih prava, zaustavljanje uništavanja globalnog ekosistema, unapređenje jednakosti između žena i muškaraca, održavanje mira kroz prevenciju konflikata i odbrana pojedinaca od prekomerne državne i ekonomske moći - to su ciljevi koji vode ideje i dela Fondacije "Hajnrih Bel".


Ovim predavanjem pokušali smo da doprinesemo opštem obrazovanju na temu poslovanja modne industrije danas i damo predloge na koji način bi ona mogla da se transformiše u skladu sa cirkularnom ekonomijom i održivim razvojem.

Comments


bottom of page