top of page

Učešće na međunarodnoj konferenciji Community of Democracies

Youth Forum koji realizuje međunarodna organizacija Community of Democracies je globalna platforma za učešće predstavnika organizacija i mreža koje vode mladi. Iza Foruma već 10 godina unazad stoje Stalni sekretarijat i Predsedništvo Rumunije - kako bi osnažili mlade lidere u pre svega Evropi, a zatim i celom svetu.

Ove godine je F.fm platforma bila učesnik konferencije gde smo u okviru Foruma mladih, uz sjajne aktiviste iz Evrope, pričali o tome na koji način društvene mreže i druge digitalne platforme mogu poboljšati borbu za pro-demokratsko društvo i zelene politike, te ove teme učiniti vidljivijim u širem drštvu.


Imali smo čast da u okviru ove konferencije razgovaramo sa Marekom Machom – slovačkim aktivistom i osnivačem građanskog udruženja Mladi, koji je nagrađen priznanjem 30under30 koje dodeljuje magazin Forbes, UNovom SDG nagradom za aktivizam, kao i sa dve nagrade za angažovano novinarstvo. Zatim, Sylwiom Łyskawkau – potpredsednicom poljskog Klimatskog saveta mladih. Ona trenutno radi na pitanju poboljšanja kvaliteta vode za piće u Poljskoj, a uključena je i u dodatne projekte - između ostalih, organizuje samit Poljska 2.0 i aktivna je učesnica globalnog klimatskog samita #COP24. Kao i Vikom Andruhovich – pro-demokratskom aktivistkinjom iz Belorusije.


Velika nam je čast to što je F.fm platforma prepoznata kao dobar komunikator društveno-angažovanih tema od strane kolega iz čitavog sveta!


Kommentarer


bottom of page