top of page

Ekosistem

...je projekat kojim donosimo ozbiljnu književnost na društvene mreže, a ekologiju suptilno uvodimo kako u živote svih nas, tako i u tekstove poznatih autora koji stvaraju na našem jeziku

Mnogi ekološki problemi sa kojima se društvo suočava zahtevaju značajna javna ulaganja da bi se preokrenuli. Međutim, ove investicije će se pojaviti samo ako opšta zajednica podržava, a podrška zajednice je verovatna samo ako se problemi široko razumeju.

 

Naučnicima koji se bave ekološkim pitanjima je često teško da komuniciraju sa javnošću. Uloga autorstva, vizuelnih i izvođačkih umetnosti se često zanemaruje u tom pogledu, iako je umetnost već dugo komunicirala o problemima, uticala na ljude, obrazovala ih i dovodila u pitanje dominantne paradigme.

 

Kako smo suočeni sa ekološkom krizom koja preti da ugrozi svaku živu vrstu na planeti – inspirisanje umetnika i umetnosti ka ekološkim principima dobar je način za dizanje svesti i motivaciju ka "zelenijem" načinu života – kako umetnika, tako i svakog posmatrača umetnosti.

 

#FfmEkosistem je sadržaj koji je inicijalno zamišljen za digitalni prostor, sa idejom da se širi i razvija u offline sveru, on uključuje brojne regionalne autore i inspiriše ih da promišljaju svoj odnos prema prirodi i upuste se u stvaranje sadržaja s fokusom na različite ekološke probleme s kojima danas živimo.

IMG-1642.JPG
IMG-1640.JPG

Kroz uključivanje vodećih, ali i mladih regionalnih autora, pisaca, pesnika, kao i grafičkih dizajnera kreiramo sadržaj za društvene mreže koji:

 

  • Uvodi eko-teme u lokalnu književnu sferu

  • Edukuje širu zajednicu o ekologiji kroz atipične ekološke sadržaje

  • Promoviše same autore, njihov dobar rad i kreativno umeće

Ekosistem je podržan od strane kompanije A1, u ovkiru trećeg ciklusa programa "Svet kakav želiš" čiji je cilj plasiranje najboljih projekata na lokalnom nivou, koji unapređuju kvalitet života lokalne zajednice i podstiču rešavanje izazova sa kojima
se ona suočava 

Prati Ekosistem objave

Maša Seničić

Urednica Ekosistem projekta

Maša Seničić je scenaristkinja, pesnikinja i novinarka. Diplomirala je dramaturgiju
na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Koselektorka je filmskog programa Hrabri Balkan (Festival autorskog filma), kao i jedna od osnivača i koordinatorka edukativnih programa udruženja Filmkultura.

Piše prozu, esejistiku i pre svega poeziju, objavljivanu u internacionalnim
i regionalnim antologijama, zbirkama i časopisima. Pojedinačne pesme prevođene su joj na desetak jezika, a do sada je objavila dve knjige – Okean (2015, nagrada Mladi Dis) i Povremena poput vikend-naselja (Treći trg 2019, nagrada Dušan Vasiljev).

114149760_d5ddbebd-ac5f-4f1d-b3eb-0b8a711f1d32.jpg
bottom of page